Pdr Sağlık

 

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ EĞİTİM KURS BAŞLAMA TARİHLERİ

Kamera Önü Duruş ve Davranış // Başlangıç: 03.05.2014 Bitiş: 31.05.2014

EĞİTİMİN KAPSAMI VE HEDEFİ

Kamera Önü Duruş ve Davranış programı medya önünde yer alan ya da medya sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen kişiler için özel hazırlanmış bir eğitim programıdır. Eğitimin hedef kitlesi, yazılı ya da görsel basında çalışan ve çalışmak isteyenlerdir. Bunun yanısıra; sağlık, eğitim, bürokrasi, spor sektörlerinde yer alanlar ve yönetici adayları eğitimlere katılabilir, gelecekte medya ile kuracakları ilişkiler hakkında temel bilgi sahibi olabilirler.

 

EĞİTİMCİLER

Cem Öğretir; ATV Ana Haber, Anchorman

Nur Hekimoğlu; Beden Dili ve İmaj Uzmanı

Murat Gener; Haber Editörü

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 

Modül 1: Medyayla İletişim

Medya

Röpartajdan Önce

Röpartajda

 

Modül 2: Kamera Önündeyken

Nefes, Ses, Artikülasyon ve Nefesle Stres Yönetimi

Fonetik ( Konuşma Bilimi )ve Diksiyon ( Konuşma Sanatı )

İmaj Çalışması, Hareket ve Beden Dili

Konuşma – Topluluğa Hitabet

 

Modül 3: Medyada Süreklilik

Kriz Yönetimi

Off The Record

Sosyal Medyayı Kullanmak

 

Modül 4: Kamera Önü Uygulamaları – Yayındayız.!

Uygulamalar

Uygulamalı Grup Çalışması

Eğitimin Tarihi, Süresi ve Yeri

 

Tarih:  03 Mayıs 2014 – 31 Mayıs 2014

Cumartesi günleri  10:00 - 14:00 saatleri arasında

SÜRE: 16 Saat

 YER:  İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü

 ÜCRET:  1.350 TL (KDV Dahil), Kredi kartına 4 taksit imkanı

 

Ödemeler Şekilleri:

• Kredi kartlarına taksit imkanı mevcuttur.

• Elden ödemeli taksit imkanıda sağlanmaktadır.

• EFT / HAVALE

 

PROGRAM UZMANI: Uğur KESTANE

GSM  : 538 040 1520

E-Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  

 

KAYIT OL

 

Felsefe Okulu - Akıl, Erdem, Özgürlük // Başlangıç: 17.05.2014

EĞİTİMİN KAPSAMI VE HEDEFİ

Felsefe, Eski Yunan’dan bu yana kendine has bir yaratma faaliyeti olarak ele aldığı sanatı anlamaya, temellendirmeye ve izah etmeye çalışmıştır. Bir faaliyet ve süreç olarak sanatsal yaratımı kavrama çabası, zengin bir felsefi sorgulamayı da beraberinde getirmiştir. Bu sorgulama sanatçıyı, sanat eserinin mahiyeti ve statüsünü, sanatın tarihsel koşullarını temel almıştır. Farklı sanatsal dönemlere, farklı sanat disiplinlerine dair yürütülen felsefi incelemeler da bu alandaki literatürü iyice zenginleştirmiştir. FELSEFENİN SANATA BAKIŞI başlıklı dersler kapsamında bu birikimi farklı felsefeciler, farklı sanat kolları ve farklı sanatsal temalar çerçevesinde ele alarak dinleyenlerin söz konusu tartışmalara tarihsel ve kavramsal bir perspektifle yaklaşmasını sağlamaya çalışacağız.

 

Süre: Cumartesi 10.00-13.00

Yer: Santral Kampüsü

Ücret: 400 TL (KDV Dahil)

 

Ödemeler Şekilleri:

• Kredi kartlarına taksit imkanı mevcuttur.

• Elden ödemeli taksit imkanıda sağlanmaktadır.

• EFT / HAVALE

  

PROGRAM UZMANI: Uğur KESTANE

GSM  : 538 040 1520

E-Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  

 

KAYIT OL

 

Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim // Başlangıç: 17.05.2014 Bitiş: 07.06.2014

Eğitmenler:

Deniz Adanalı, Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka, Derya Aslan, Demet Uyar, Ebru Çapa, Dr.Öykü Gül

Program

Stratejik  Halkla İlişkiler Yönetimi Halkla İlişkilerin Tanımı     

İletişimin yeni kuralları, dijital çağda iletişim yönetimi 

Medya İlişkileri-Sosyal Medya Yönetimi          

Markalı İçerik Kavramı 

İtibar Yönetimi              

Kurumsal İtibar

İş Yaşamında İtibarı Güçlendirmenin Formülü  

Algı Yönetimi 

Etkileme-İsim Yerleştırme; Görgü Kuralları     

Kişisel Algı Boyutları: Ethos, Pathos, Logos

Kişisel İmaj Yönetimi Taktikleri

Kişisel Marka Olmak     

Kampanya Yönetimi    

Sponsorluk ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Strateji Belirleme        

Kriz Yönetimi  

 

Süre: 4 hafta, haftada 2 gün

Cumartesi 10:00-15:00  – Çarşamba 19:00-21:00

Ücret: 1250 TL

 

Ödemeler Şekilleri:

• Kredi kartlarına taksit imkanı mevcuttur.

• Elden ödemeli taksit imkanıda sağlanmaktadır.

• EFT / HAVALE

 

PROGRAM UZMANI: Uğur KESTANE

GSM: 538 040 1520

E-Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  

 

KAYIT OL

 

İnsan Kaynakları ve Bordro Uygulamaları // Başlangıç : 24.05.2014 Bitiş : 14.06.2014

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Programda, konularında uzman tüm İnsan Kaynakları yöneticilerinin ve uzmanların bordroya ilişkin tüm mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında geniş bilgi sahibi olabilmeleri ve yürürlükte olan güncel personel özlük bilgilerini farklı durumlar için yorumlayarak; ilgili yasalar hakkında bilgilerini tazelemeleri hedeflenmektedir. İş Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kanunu” paralelinde ele alınan bordro uygulamaları eğitimleri ile katılımcılara konusunun uzmanı akademisyenler ve eğitimciler ile tartışarak öğrenme fırsatı yaratılmaktadır.

 

Kimler Katılabilir

Program, İK ve Bordrolama süreçlerinde uzman olan ya da uzmanlaşmak isteyen tüm profesyonellere yöneliktir. Eğitim, mevzuata ve uygulamaya ilişkin son değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

Eğitimin İçeriği

 “İş Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kanunu” paralelinde

İş Kanunun Bordro Uygulamalarına Temel Hükümleri

Çalışma Süreleri

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları

Bordro Hesaplama 1

Ücret

Bordro Hesaplama 2

Tazminat Hesaplama

Bordro Uygulama ve Eksikler

Dokümantasyon Yönetimi

İşten Çıkarmalara Yönelik Mevzuat

Eğitimin Tarihi, Süresi ve Ücreti

 

Tarih: 24 Mayıs – 14 Haziran 2014

 Cumartesi günleri 09:00 - 18:00 saatleri arasında

 Süre: 32 Saat

 Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü

 Ücret: 1950 TL (KDV Dahil)

 Ödemeler Şekilleri:

• Kredi kartlarına taksit imkanı mevcuttur.

• Elden ödemeli taksit imkanıda sağlanmaktadır.

• EFT / HAVALE

 

PROGRAM UZMANI: Uğur KESTANE

GSM: 538 040 1520

E-Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  

 

KAYIT OL

 

Kurumsal Risk Yönetimi Uygunluk ve Sürdürülebilirlilik // Başlangıç : 24.05.2014 Bitiş : 25.05.2014

Kimler Katılabilir

Eğitimimize, tüm sektörlerdeki kurumların sermayedarları, yönetim kurulu üyeleri, kamu ve özel sektördeki üst düzey yöneticileri, özellikle kendi organizasyonları içerisinde KRY süreçlerinden ve risk yönetiminden sorumlu yöneticileri ile strateji planlama, iş geliştirme ve iç denetim yöneticileri katılabilmektedir.

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Kurumsal yönetim konusunun giderek daha fazla alanda tartışılması, bu konuda giderek daha fazla kanun koyucu ve düzenleyici kurumun rol alması ve kurumların çıkarları ile ilgili tarafların bu konudaki beklentilerinin ve aynı zamanda sorumlulukların artması, Kurumsal Risk Yönetimi’ne olan ilgiyi de arttırmaktadır. Özellikle, kredi derecelendirme kuruluşlarının artık şirketlerin kurumsal risk yönetimi yapılarını da değerlendirme kriterleri arasına alması, yeni kabul edilen Türk Ticaret Kanunu’nda Yönetim Kurulu’na ve üst yönetime kurumun her seviyedeki risklerinin yönetilmesiyle ilgili daha fazla sorumluluk verilmesi, ve ilgili düzenlemeler ile Kurumsal Yönetim Endeksi’nin giderek daha fazla organizasyonu kapsaması bu konudaki aksiyonların bir an önce alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Eğitimimiz, Kurumsal Risk Yönetimi kavramını, "Kurumsal Yönetişim, Uygunluk ve Sürdürülebilirlik" konuları ile olan ilişkisini de içerecek şekilde, katılımcılar ile paylaşmayı hedeflemektedir.

Eğitim İçeriği

 

Modül 1 - Kurumsal Risk Yönetimi'ne Genel Bakış

Kurumsal Risk Yönetimi nedir?

Kurumsal Risk Yönetimini gerekli kılan faktörler ve trendler

Kurumsal Risk Yönetimi’nin faydaları

Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim’in etkileşimi

Yönetim Kurulu için Kurumsal Risk Yönetimi’nin önemi

 

Modül 2 - Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi

ISO 31000 Risk Yönetimi Çerçevesi

Risk Yönetimi yaklaşımları

Risk Yönetimi değerlendirmeleri ve risklerin yönetilmesi

COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi

 

Modül 3 - Kurumsal Risk Yönetimi'nin Uygulanması – Ernst&Young Yaklaşımı

Kurumsal Yönetim'de Risk Yönetimi'nin rolü

Global olarak ve Türkiye'de yöneticilerin gördüğü önemli riskler ve fırsatlar

Kurumsal Risk Yönetimi – Ernst&Young yaklaşımı

Dünyada ve Türkiye'de kurumsal risk yönetimi uygulamaları ve karşılaşılan zorluklar

Riskin erken teşhisi ve iş performansına olan etkisi 

Risk Yönetimi’nin sürdürülebilir hale getirilmesi 

Türkiye ve Dünyadaki Düzenlemeler

 

Süre: 2 gün, C.tesi ( 10:00 – 17:00 ) - Pazar ( 10.00 – 14.00 )

 

Eğitim Ücreti: 1.450 TL (KDV Dahil)

Ödemeler Şekilleri:

• Kredi kartlarına taksit imkanı mevcuttur.

• Elden ödemeli taksit imkanıda sağlanmaktadır.

• EFT / HAVALE

 

PROGRAM UZMANI: Uğur KESTANE

GSM: 538 040 1520

E-Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  

 

KAYIT OL

GO & İş Dünyası: RNA // Başlangıç : 03.05.2014 Bitiş : 24.05.2014

Kimler Katılabilir

İnsan Kaynakları Yönetimi-Pazarlama & Satış-İş Geliştirme alanında Çalışan Profesyoneller, Kurumlardaki Departman ve Proje Yöneticileri, Şirketlerde Strateji Geliştiren Orta-Üst Düzey Yöneticiler. Kişisel gelişim amacıyla Go oyununu ve iş dünyası kavramlarıyla bağlantısını öğrenmek isteyen herkes katılabilir. 

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Strateji, Algı Yönetimi, İletişim, Değişim Yönetimi, Liderlik gibi iş dünyası profesyonellerinin başarılı olmalarını sağlayan yönetsel becerilere, bu becerilerin gelişiminde öne çıkan kavramlardan bazılarına  ve sabır-esneklik-uzgörü gibi güçlü kişilik özelliklerinin geliştirilmesinde Go oyununun nasıl katkıları olabileceğine değinilmektedir.

Eğitim İçeriği

Modül 1: Algı Yönetimi 

Go’nun algı ve algı yönetimi ile bağlantısı nedir? Hem bireyler, hem kurumlar açısından algı neden önemlidir?

 

Modül 2: Öncelik Yönetimi

Hızlı, hayati veya etik kararlar almak zorunda kaldığımızda hazırlıklı olmak neden önemlidir? Go’nun bu hazırlık sürecindeki katkısı ne olabilir?

 

Modül 3: İletişim-İlişki Yönetimi

İletişimde ve karşılıklı ilişkilerde karşılaşılan algı yanılsamalarının farkında olmak nasıl farklar yaratır? Go Oyunu ile etkili iletişim ve ilişki yönetimi açısından neler kazanılabilir?

 

Modül 4: Değişim Yönetimi

Değişime bakış açımız değişebilir mi? Stratejik karar alma süreçlerindeki ikilemleri yeni bakış açıları kazanarak nasıl aşabiliriz? Go oyununa hakim olmaya başladıkça bu konularla ilgili deneyimlerimiz nasıl gelişebilir ?

Bu konularla Go ilişkisi açıklanırken kökleri çok eskiye dayanan Uzak Doğu yaklaşımlarından, Strategemler’den de bahsedilecektir.

Süre:  4hafta her cumartesi

 

Eğitim Ücreti: 560 TL (KDV Dahil)

 

Ödemeler Şekilleri:

• Kredi kartlarına taksit imkanı mevcuttur.

• Elden ödemeli taksit imkanıda sağlanmaktadır.

• EFT / HAVALE

  

PROGRAM UZMANI: Uğur KESTANE

GSM: 538 040 1520

E-Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  

 

KAYIT OL

Eğiticinin Eğitimi // Başlangıç : 03.05.2014 Bitiş : 31.05.2014

‘’Öğrenme Odaklı Eğitim Teknikleri’’

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Bu programda, katılımcılara yetişkinlerin öğrenme ilkelerine uygun davranabilme becerilerinin, pozitif bir eğitim ortamı yaratma ve sürdürme tekniklerinin ve bir eğitim programında eğitim gereksinimlerini belirleyerek bu ihtiyaçlara uygun eğitim programı oluşturma yetkinliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Katılımcılar program boyunca sözlü ve sözsüz iletişimin önemli kurallarını uygularak eğitimin amacına uygun geçerli eğitim tekniğini öğrenme fırsatı bulacaklardır. Aynı zamanda eğitimi kolaylaştıran araç, gereçleri ve materyalleri etkin biçimde nasıl kullanacağını öğrenecek olan katılımcılar etkin bir sunum hazırlayıp gerçekleştirmeyi de uygulamalı olarak öğrenme imkanı bulacaklardır. Yanısıra grup dinamiklerinin eğitim sürecinde nasıl işlediğini tanımlayabilmek ve eğitim süreci ile sonucunu değerlendirme yetkinliğini kazandırmak programın diğer bir hedefidir.

Eğitimin İçeriği

 

Modül 1: İhtiyaç Analizi ve Tasarım

Modül 2: Eğitimin Başlangıcı ve Öğrenme Odaklı Teknikler

Modül 3: Eğitim Sunumu  

Modül 4: Kapanış, Geribildirim ve Değerlendirme

 

Eğitmenler

Ebru Taşkan, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Organizasyonel Gelişim Ve Yetenek Yönetimi Müdürü

Cem Öğretir, ATV

Ana Haber, Anchorman

Eğitimin Tarihi, Süresi ve Yeri

Tarih: 03 – 31 Mayıs 2014

Cumartesi günleri 10:00 - 17:00 saatleri arasında

 

Süre: 4 hafta, 24 Saat

Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü

 

Ücret: 1.100 TL (KDV Dahil)

Ödemeler Şekilleri:

• Kredi kartlarına taksit imkanı mevcuttur.

• Elden ödemeli taksit imkanıda sağlanmaktadır.

• EFT / HAVALE

 

PROGRAM UZMANI: Uğur KESTANE

GSM: 538 040 1520

E-Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  

 

KAYIT OL

Kaligrafi // Başlangıç : 03.05.2014 Bitiş : 31.05.2014

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Yazı sanatının tarihsel gelişimi, kaligrafi sanatının temel kavramları ve teknik özellikleri, Latin Alfabesinin anatomik yapısı, Geleneksel yazı biçemlerinin incelenmesi, Kaligrafi tekniği ile katılımcıların kaligrafi konusunda yaratıcı çalışmalar yaparak kendilerini geliştirmelerini sağlamak ve yazı dünyası ile buluşmalarını sağlamak.

 

Eğitmen : Vartan Paçacı

 

Eğitimin İçeriği

1.Hafta

Kaligrafi sanatının tanımı

Latin alfabesinin anatomik yapısı

Temel hatların yazımı (Uygulama)

 

2. Hafta 

Ortaçağda yazı sanatının gelişimi

Unsiyal ve Gotik yazı biçimlerinin özgün yapısal özellikleri

Foundational yazı biçiminin özgün yapısal özellikleri

Foundational yazı biçiminin yazım tekniği (Uygulama)

 

3. Hafta

Rönesans döneminde yazı sanatının gelişimi

Hümanistik ve İtalik yazı biçimlerinin yapısal özellikleri

İtalik yazı biçiminin yazım tekniği (Uygulama)

 

4. Hafta

Kaligrafi tekniği ile metin yazımı

İtalik yazı biçimi ile masa kartı, davetiye ve özel gün kutlamalarının yazımı.

 

5. Hafta

İtalik yazı biçimi ile özlü bir söz veya kısa bir şiirin yazımı

Yazı alanının geometrik yapısı, bloklama, vurgulama, kompozisyon, ve sayfa boşluklarının denetimi

 

Süre: 5 hafta, her cumartesi

Ücret:  300  (KDV Dahil)

 

Ödemeler Şekilleri:

• Kredi kartlarına taksit imkanı mevcuttur.

• Elden ödemeli taksit imkanıda sağlanmaktadır.

• EFT / HAVALE

 

PROGAM KOORDİNATÖRÜ: Uğur KESTANE

GSM: 538 040 1520

E-Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  

 

KAYIT OL

Reklam Yazarlığı // Başlangıç : 26.04.2014 Bitiş : 05.07.2014

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Reklam sektöründe, reklam ajansları içindeki yaratıcı ekipte yer alan reklam yazarlığı mesleğini seçmek isteyenler için Bilgi Üniversitesi ve sektörün konuyla ilgili tek kurumu olan Reklam Yaratıcıları Derneği ortaklığında oluşturulan bir programdır. Eğitim boyunca, reklam yazarı olarak nasıl bir dünya ile karşılaşılacağı, mesleği yerine getirirken gerekli olan bilgi ve beceriler bu eğitim çerçevesinde sunulacak, reklam yazarlığı eğitimi ile yaratıcılığa farklı bir bakış açısı kazandırılacaktır.

Eğitimin İçeriği

Türkiye ve dünya ekonomisi

Pazarlama

Pazarlama iletişimi

Yaratıcı yazarlık

Türkçeyi doğru kullanmak

Davranış psikolojisi

Dünya – Türkiye Reklamcılık tarihi

Medya planlama

Müşteri ilişkileri

Stratejik planlama

Araştırma teknikleri

Kurumsal marka iletişimi

Elektronik medya ve internet reklamcılığı

Gazete için reklam yazmak

Radyo için reklam yazmak

Açıkhava için reklam yazmak

Doğrudan pazarlamada yaratıcılık ve metin yazmak

Televizyon / Sinema için reklam yazmak

Konsept nedir? Nasıl oluşturulur

 

Süre: 11 hafta ; 70 Saat

Çarşamba 19.00- 21.00

Cumartesi günleri 10:00 - 16:00 saatleri arasında

Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü

Ücret:  1.450 TL (KDV Dahil)

 

Ödemeler Şekilleri:

• Kredi kartlarına taksit imkanı mevcuttur.

• Elden ödemeli taksit imkanıda sağlanmaktadır.

• EFT / HAVALE

 

PROGAM KOORDİNATÖRÜ: Uğur KESTANE

GSM: 538 040 1520

E-Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  

 

KAYIT OL

Büyülü Prizmadan Yansıyan SİZ - Bireysel Algı: RNA

Başlangıç : 19.04.2014 Bitiş : 19.04.2014

Gazetecilik Okulu: Esra Arsan Medya'yı Gazetecilerle Okumak: Quo Vadis?

Başlangıç:19.04.2014 Bitiş : 07.06.2014

Siyaset Okulu: Orta Doğu'da Toplumsal Olaylar ve Siyasal Hareketler

Başlangıç : 19.04.2014 Bitiş :24.05.2014

Edebiyat Okulu: Yitik Kuşak

Başlangıç : 19.04.2014 Bitiş :17.05.2014

Dijital Girişimcilik

Başlangıç : 16.04.2014 Bitiş:31.05.2014

360 Koruma - AB Kanunları

Başlangıç : 12.04.2014 Bitiş  : 12.04.2014

Mizah: Esprili Çizgili Karikatür Atölyesi

Başlangıç : 12.04.2014 Bitiş :31.05.2014

İletişim Okulu: Televizyon Haberciliği Göksel Göksu

Başlangıç : 12.04.2014 Bitiş:17.05.2014

Mimari Aydınlatma Tasarımı Eğitimi // Başlangıç: 12.04.2014 Bitiş: 31.05.2014

Dünyada yoğunlukla ilgi görmesine rağmen ülkemizde ihtiyacın çok gerisinde faydalanılan bir profesyonellik olan Mimari Aydınlatma Tasarımı Türkiye’de bir ilk olarak Bilgi Eğitim çatısı altında bir eğitim programı olarak sunulmuştu. Program, gördüğü ilgiye paralel olarak genişletilmiş içeriğiyle  yeni dönemde de devam ediyor. Gündelik hayatımızın tüm alanlarında bizimle olan “ışık” kavramını, yapı-alan-atmosfer ekseninde konunun uzman profesyonellerinin katılımıyla kapsamlı olarak işleyecek program, profesyonellerin yanı sıra bu yükselen sektöre ilgi duyanlara güçlü bir altyapı sağlayacak şekilde tasarlandı. Program, tasarım sürecini başından sonuna kadar ele alarak, mimari aydınlatma tasarımları yapabilmek için gerekli teknik donanımı kazandırmayı, gelişen ışık teknolojilerini mimari aydınlatma tasarımında kullanabilmeyi, mimari aydınlatma tasarımcısının beraber çalıştığı diğer disiplinlerle olan etkileşimini incelemeyi ve bunların sonucu olarak da katılımcıya bir aydınlatma tasarımcısının gözünden  tasarım-proje yorumlamaları yaptırabilmeyi hedeflemektedir.

 

Kimler Katılmalı ?

Mimari Ofis Ekipleri - Mimari projelerin vazgeçilmez unsurlarından biri olan mimari aydınlatma bilgisine detaylı sahip olmak için,

Elektrik Proje / Taahhüt Ofis Ekipleri -  Estetik algısı dışında önemli bir teknik bilgi gerektiren aydınlatma hakkında sahada çıkabilecek sorunları proje aşamasında çözümleyebilmek ve son teknolojileri yakından tanımak için,

Öğrenciler – Son derece hızlı yükselen ve istihdam açığı yüksek olan bu alanda bir adım önde olabilmek için,

Bunun yanı sıra ışığa ilgi duyup detaylı ve güncel bilgi edinmek  isteyen herkes bu programa katılabilir.

 

Eğitmen:  Mustafa Serdar Seven ve Misafir Konuşmacılar

Süre:  Her iki modül de 4’er  hafta,  24’er  saatten oluşmaktadır.

 

Modül 1 12 Nisan – 03 Mayıs Cumartesi günleri  10.00-13.00 13:30 – 16:30

Modül 2 10 Mayıs – 31 Mayıs Cumartesi günleri  10.00-13.00 13:30 – 16:30          

 

Modül 1 1100 TL (KDV Dahil)

Modül 2 1100 TL (KDV Dahil)

 

Ödemeler Şekilleri:

• Kredi kartlarına taksit imkanı mevcuttur.

• Elden ödemeli taksit imkanıda sağlanmaktadır.

• EFT / HAVALE

 

PROGAM KOORDİNATÖRÜ:

Belma Nama Selman

GSM: 05323730033

E-mail:Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

            Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

PROGRAM UZMANI

Uğur Kestane

GSM  : 538 040 1520

E-mail:Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

KAYIT OL

 

 

Editörlük Atölyesi

Başlangıç : 05.04.2014 Bitiş 17.05.2014

Edebiyat Okulu: Sabahattin Ali - Dışımızdaki Masum

Edebiyat Okulu: Sabahattin Ali - Dışımızdaki Masum Başlangıç : 05.04.2014 Bitiş : 10.05.2014

Algı Yönetimi: Algının Gizli Kodları: RNA

Algı Yönetimi: Algının Gizli Kodları: RNA Başlangıç :05.04.2014 - Bitiş :26.04.2014

Güncel Ders Takvimi

Abone Olun

Bize E-mail adresinizi bırakın en güncel haberleri size mail atalım.

Bize Ulaşın

Kore Şehitleri Caddesi Yonca Apt A Blok No 1 D.4 Zincirlikuyu Şişli - İstanbul / Türkiye

  • Telefon: 212 217 33 68 /532 171 9713 /538 040 1529

Bizi Takip Edin

Sosyal Medyadan Bizi Kolaylıkla Takip Edebilirsiniz