Pdr Sağlık

 

PDRSAGLIK EĞİTİM PROGRAMLARI BAŞLAMA TARİHLERİ

Dinamik Yaşam Koçluğu -Eğitim Koçluğu- Doğru Nefes Teknikleri Programları..

dinamik yaşam koçluğu
 
  -Dinamik Yaşam Koçluğu Sertifikası..........................
  -EFT ( Duygusal Özgürleşme Tekniği) Sertifikası
  -Bilinçaltı Analizi Sertifikası........................................
  -Kuantum Temel Eğitimi Sertifikası.......................
 
eğitim koçluğu
 
  -Eğitm Koçluğu Sertifikası.............................
  -Hızlı Okuma Sertifikası....................................................
  -dogru nefes alma teknikleri
  -Dogru Nefes Alma Teknikleri Sertifika Program..ı
  -Öğrenci ilişki Koçluğu Sertifikası...............................
  -Hafıza Teknikleri Sertifikası.........................................
 
dogru nefes alma teknikleri
 
 -Dogru Nefes Alma Teknikleri Sertifika Program..
 
 
Detaylar İçin Tıklayınız:

Kamera Önü Duruş ve Davranış // Başlangıç: 03.10.2014

EĞİTİMİN KAPSAMI VE HEDEFİ

Kamera Önü Duruş ve Davranış programı medya önünde yer alan ya da medya sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen kişiler için özel hazırlanmış bir eğitim programıdır. Eğitimin hedef kitlesi, yazılı ya da görsel basında çalışan ve çalışmak isteyenlerdir. Bunun yanısıra; sağlık, eğitim, bürokrasi, spor sektörlerinde yer alanlar ve yönetici adayları eğitimlere katılabilir, gelecekte medya ile kuracakları ilişkiler hakkında temel bilgi sahibi olabilirler.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Modül 1: Medyayla İletişim

Medya

Röpartajdan Önce

Röpartajda

Modül 2: Kamera Önündeyken

Nefes, Ses, Artikülasyon ve Nefesle Stres Yönetimi

Fonetik ( Konuşma Bilimi )ve Diksiyon ( Konuşma Sanatı )

İmaj Çalışması, Hareket ve Beden Dili

Konuşma – Topluluğa Hitabet

Modül 3: Medyada Süreklilik

Kriz Yönetimi

Off The Record

Sosyal Medyayı Kullanmak

Modül 4: Kamera Önü Uygulamaları – Yayındayız.!

Uygulamalar

Uygulamalı Grup Çalışması

Eğitimin Tarihi, Süresi ve Yeri

 

Cumartesi günleri  10:00 - 14:00 saatleri arasında

SÜRE: 16 Saat

 YER:  İstanbul Zincirlikuyu 

 ÜCRET:  1.350 TL (KDV Dahil), Kredi kartına 4 taksit imkanı

 

Ödemeler Şekilleri:

• Kredi kartlarına taksit imkanı mevcuttur.

• Elden ödemeli taksit imkanıda sağlanmaktadır.

• EFT / HAVALE

 GSM  : 532 171 97 12 / 13

E-Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  

KAYIT OL

 

Felsefe Okulu - Akıl, Erdem, Özgürlük // Başlangıç: 17.10.2014

EĞİTİMİN KAPSAMI VE HEDEFİ

Felsefe, Eski Yunan’dan bu yana kendine has bir yaratma faaliyeti olarak ele aldığı sanatı anlamaya, temellendirmeye ve izah etmeye çalışmıştır. Bir faaliyet ve süreç olarak sanatsal yaratımı kavrama çabası, zengin bir felsefi sorgulamayı da beraberinde getirmiştir. Bu sorgulama sanatçıyı, sanat eserinin mahiyeti ve statüsünü, sanatın tarihsel koşullarını temel almıştır. Farklı sanatsal dönemlere, farklı sanat disiplinlerine dair yürütülen felsefi incelemeler da bu alandaki literatürü iyice zenginleştirmiştir. FELSEFENİN SANATA BAKIŞI başlıklı dersler kapsamında bu birikimi farklı felsefeciler, farklı sanat kolları ve farklı sanatsal temalar çerçevesinde ele alarak dinleyenlerin söz konusu tartışmalara tarihsel ve kavramsal bir perspektifle yaklaşmasını sağlamaya çalışacağız.

 

Süre: Cumartesi 10.00-13.00

Yer: Santral Kampüsü

Ücret: 400 TL (KDV Dahil)

 

Ödemeler Şekilleri:

• Kredi kartlarına taksit imkanı mevcuttur.

• Elden ödemeli taksit imkanıda sağlanmaktadır.

• EFT / HAVALE

  

PROGRAM UZMANI: 

GSM  : 532 171 97 12 - 13

E-Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  

 

KAYIT OL

 

Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim // Başlangıç: 18.10.2014

 

Program

Stratejik  Halkla İlişkiler Yönetimi Halkla İlişkilerin Tanımı     

İletişimin yeni kuralları, dijital çağda iletişim yönetimi 

Medya İlişkileri-Sosyal Medya Yönetimi          

Markalı İçerik Kavramı 

İtibar Yönetimi              

Kurumsal İtibar

İş Yaşamında İtibarı Güçlendirmenin Formülü  

Algı Yönetimi 

Etkileme-İsim Yerleştırme; Görgü Kuralları     

Kişisel Algı Boyutları: Ethos, Pathos, Logos

Kişisel İmaj Yönetimi Taktikleri

Kişisel Marka Olmak     

Kampanya Yönetimi    

Sponsorluk ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Strateji Belirleme        

Kriz Yönetimi  

 

Süre: 4 hafta, haftada 2 gün

Cumartesi 10:00-15:00  – Çarşamba 19:00-21:00

Ücret: 1250 TL

 

Ödemeler Şekilleri:

• Kredi kartlarına taksit imkanı mevcuttur.

• Elden ödemeli taksit imkanıda sağlanmaktadır.

• EFT / HAVALE

 

PROGRAM UZMANI: 

GSM: 532 171 97 12 ve 13

E-Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

KAYIT OL

 

İnsan Kaynakları ve Bordro Uygulamaları // Başlangıç : 24.10.2014

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Programda, konularında uzman tüm İnsan Kaynakları yöneticilerinin ve uzmanların bordroya ilişkin tüm mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında geniş bilgi sahibi olabilmeleri ve yürürlükte olan güncel personel özlük bilgilerini farklı durumlar için yorumlayarak; ilgili yasalar hakkında bilgilerini tazelemeleri hedeflenmektedir. İş Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kanunu” paralelinde ele alınan bordro uygulamaları eğitimleri ile katılımcılara konusunun uzmanı akademisyenler ve eğitimciler ile tartışarak öğrenme fırsatı yaratılmaktadır.

 

Kimler Katılabilir

Program, İK ve Bordrolama süreçlerinde uzman olan ya da uzmanlaşmak isteyen tüm profesyonellere yöneliktir. Eğitim, mevzuata ve uygulamaya ilişkin son değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

Eğitimin İçeriği

 “İş Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kanunu” paralelinde

İş Kanunun Bordro Uygulamalarına Temel Hükümleri

Çalışma Süreleri

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları

Bordro Hesaplama 1

Ücret

Bordro Hesaplama 2

Tazminat Hesaplama

Bordro Uygulama ve Eksikler

Dokümantasyon Yönetimi

İşten Çıkarmalara Yönelik Mevzuat

Eğitimin Tarihi, Süresi ve Ücreti

 

 Süre: 32 Saat

 Yer: İstanbul Zincirlikuyu 

 Ücret: 1500 TL (KDV Dahil)

 Ödemeler Şekilleri:

• Kredi kartlarına taksit imkanı mevcuttur.

• Elden ödemeli taksit imkanıda sağlanmaktadır.

• EFT / HAVALE

 

PROGRAM UZMANI:  

GSM: 532 171 97 12 /13

E-Mail: info@pdrsaglik.com 

 

KAYIT OL

 

Kurumsal Risk Yönetimi Uygunluk ve Sürdürülebilirlilik // Başlangıç : 18.10.2014

Kimler Katılabilir

Eğitimimize, tüm sektörlerdeki kurumların sermayedarları, yönetim kurulu üyeleri, kamu ve özel sektördeki üst düzey yöneticileri, özellikle kendi organizasyonları içerisinde KRY süreçlerinden ve risk yönetiminden sorumlu yöneticileri ile strateji planlama, iş geliştirme ve iç denetim yöneticileri katılabilmektedir.

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Kurumsal yönetim konusunun giderek daha fazla alanda tartışılması, bu konuda giderek daha fazla kanun koyucu ve düzenleyici kurumun rol alması ve kurumların çıkarları ile ilgili tarafların bu konudaki beklentilerinin ve aynı zamanda sorumlulukların artması, Kurumsal Risk Yönetimi’ne olan ilgiyi de arttırmaktadır. Özellikle, kredi derecelendirme kuruluşlarının artık şirketlerin kurumsal risk yönetimi yapılarını da değerlendirme kriterleri arasına alması, yeni kabul edilen Türk Ticaret Kanunu’nda Yönetim Kurulu’na ve üst yönetime kurumun her seviyedeki risklerinin yönetilmesiyle ilgili daha fazla sorumluluk verilmesi, ve ilgili düzenlemeler ile Kurumsal Yönetim Endeksi’nin giderek daha fazla organizasyonu kapsaması bu konudaki aksiyonların bir an önce alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Eğitimimiz, Kurumsal Risk Yönetimi kavramını, "Kurumsal Yönetişim, Uygunluk ve Sürdürülebilirlik" konuları ile olan ilişkisini de içerecek şekilde, katılımcılar ile paylaşmayı hedeflemektedir.

Eğitim İçeriği

 

Modül 1 - Kurumsal Risk Yönetimi'ne Genel Bakış

Kurumsal Risk Yönetimi nedir?

Kurumsal Risk Yönetimini gerekli kılan faktörler ve trendler

Kurumsal Risk Yönetimi’nin faydaları

Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim’in etkileşimi

Yönetim Kurulu için Kurumsal Risk Yönetimi’nin önemi

 

Modül 2 - Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi

ISO 31000 Risk Yönetimi Çerçevesi

Risk Yönetimi yaklaşımları

Risk Yönetimi değerlendirmeleri ve risklerin yönetilmesi

COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi

 

Modül 3 - Kurumsal Risk Yönetimi'nin Uygulanması – Ernst&Young Yaklaşımı

Kurumsal Yönetim'de Risk Yönetimi'nin rolü

Global olarak ve Türkiye'de yöneticilerin gördüğü önemli riskler ve fırsatlar

Kurumsal Risk Yönetimi – Ernst&Young yaklaşımı

Dünyada ve Türkiye'de kurumsal risk yönetimi uygulamaları ve karşılaşılan zorluklar

Riskin erken teşhisi ve iş performansına olan etkisi 

Risk Yönetimi’nin sürdürülebilir hale getirilmesi 

Türkiye ve Dünyadaki Düzenlemeler

 

Süre: 2 gün, C.tesi ( 10:00 – 17:00 ) - Pazar ( 10.00 – 14.00 )

 

Eğitim Ücreti: 1.000 TL (KDV Dahil)

Ödemeler Şekilleri:

• Kredi kartlarına taksit imkanı mevcuttur.

• Elden ödemeli taksit imkanıda sağlanmaktadır.

• EFT / HAVALE

 

PROGRAM UZMANI:  

GSM: 532 171 97 12 - 13

E-Mail: infoı@pdrsaglik.com

 

KAYIT OL

Eğiticinin Eğitimi // Başlangıç : 15.10.2014

‘’Öğrenme Odaklı Eğitim Teknikleri’’

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Bu programda, katılımcılara yetişkinlerin öğrenme ilkelerine uygun davranabilme becerilerinin, pozitif bir eğitim ortamı yaratma ve sürdürme tekniklerinin ve bir eğitim programında eğitim gereksinimlerini belirleyerek bu ihtiyaçlara uygun eğitim programı oluşturma yetkinliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Katılımcılar program boyunca sözlü ve sözsüz iletişimin önemli kurallarını uygularak eğitimin amacına uygun geçerli eğitim tekniğini öğrenme fırsatı bulacaklardır. Aynı zamanda eğitimi kolaylaştıran araç, gereçleri ve materyalleri etkin biçimde nasıl kullanacağını öğrenecek olan katılımcılar etkin bir sunum hazırlayıp gerçekleştirmeyi de uygulamalı olarak öğrenme imkanı bulacaklardır. Yanısıra grup dinamiklerinin eğitim sürecinde nasıl işlediğini tanımlayabilmek ve eğitim süreci ile sonucunu değerlendirme yetkinliğini kazandırmak programın diğer bir hedefidir.

Eğitimin İçeriği

 

Modül 1: İhtiyaç Analizi ve Tasarım

Modül 2: Eğitimin Başlangıcı ve Öğrenme Odaklı Teknikler

Modül 3: Eğitim Sunumu  

Modül 4: Kapanış, Geribildirim ve Değerlendirme

 

Eğitimin Tarihi, Süresi ve Yeri

Tarih: 15 Ekims 2014

Cumartesi günleri 10:00 - 17:00 saatleri arasında

 

Süre: 4 hafta, 24 Saat

Yer: İstanbul Zincirlikuyu  

Ücret: 1.100 TL (KDV Dahil)

Ödemeler Şekilleri:

• Kredi kartlarına taksit imkanı mevcuttur.

• Elden ödemeli taksit imkanıda sağlanmaktadır.

• EFT / HAVALE

 

GSM: 532 171 97 12 - 13

E-Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  

KAYIT OL

Reklam Yazarlığı // Başlangıç : 26.04.2014 Bitiş : 05.07.2014

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Reklam sektöründe, reklam ajansları içindeki yaratıcı ekipte yer alan reklam yazarlığı mesleğini seçmek isteyenler için Bilgi Üniversitesi ve sektörün konuyla ilgili tek kurumu olan Reklam Yaratıcıları Derneği ortaklığında oluşturulan bir programdır. Eğitim boyunca, reklam yazarı olarak nasıl bir dünya ile karşılaşılacağı, mesleği yerine getirirken gerekli olan bilgi ve beceriler bu eğitim çerçevesinde sunulacak, reklam yazarlığı eğitimi ile yaratıcılığa farklı bir bakış açısı kazandırılacaktır.

Eğitimin İçeriği

Türkiye ve dünya ekonomisi

Pazarlama

Pazarlama iletişimi

Yaratıcı yazarlık

Türkçeyi doğru kullanmak

Davranış psikolojisi

Dünya – Türkiye Reklamcılık tarihi

Medya planlama

Müşteri ilişkileri

Stratejik planlama

Araştırma teknikleri

Kurumsal marka iletişimi

Elektronik medya ve internet reklamcılığı

Gazete için reklam yazmak

Radyo için reklam yazmak

Açıkhava için reklam yazmak

Doğrudan pazarlamada yaratıcılık ve metin yazmak

Televizyon / Sinema için reklam yazmak

Konsept nedir? Nasıl oluşturulur

 

Süre: 11 hafta ; 70 Saat

Çarşamba 19.00- 21.00

Cumartesi günleri 10:00 - 16:00 saatleri arasında

Yer: İstanbul Zincirlikuyu

Ücret:  1.450 TL (KDV Dahil)

 

Ödemeler Şekilleri:

• Kredi kartlarına taksit imkanı mevcuttur.

• Elden ödemeli taksit imkanıda sağlanmaktadır.

• EFT / HAVALE

 

PROGAM KOORDİNATÖRÜ:  

GSM: 532 171 97 12 - 13

E-Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

KAYIT OL

Büyülü Prizmadan Yansıyan SİZ - Bireysel Algı: RNA

Başlangıç : 19.04.2014 Bitiş : 19.04.2014

Gazetecilik Okulu: Esra Arsan Medya'yı Gazetecilerle Okumak: Quo Vadis?

Başlangıç:19.04.2014 Bitiş : 07.06.2014

Siyaset Okulu: Orta Doğu'da Toplumsal Olaylar ve Siyasal Hareketler

Başlangıç : 19.04.2014 Bitiş :24.05.2014

Edebiyat Okulu: Yitik Kuşak

Başlangıç : 19.04.2014 Bitiş :17.05.2014

Dijital Girişimcilik

Başlangıç : 16.04.2014 Bitiş:31.05.2014

360 Koruma - AB Kanunları

Başlangıç : 12.04.2014 Bitiş  : 12.04.2014

Editörlük Atölyesi

Başlangıç : 05.04.2014 Bitiş 17.05.2014

Güncel Ders Takvimi

Bize Ulaşın

Kasap Sok Eser İş Merkezi A Blok No:16 D:40 şişli/esentepe - İstanbul / Türkiye

  • Telefon: 212 217 33 68 /532 171 9713 /538 040 1529

Bizi Takip Edin

Sosyal Medyadan Bizi Kolaylıkla Takip Edebilirsiniz